How can I install Web plugin?

General discussion about Universal Media Server (no support or requests)
Post Reply
ethardsdaisy92
Posts: 2
Joined: Fri Nov 24, 2017 12:22 am

How can I install Web plugin?

Post by ethardsdaisy92 » Mon Nov 27, 2017 9:27 pm

Hi everyone. I have question. How can I install Web plugin for this forum. I hope recive response from everyone. Thank you very much.

1. Test link url trực tiếp BBCode: https://www.testlinktructiep.com/
2. Test link keyword chính xác BBCode: Test keyword chính xác!
3. Test link url trực tiếp HTML: https://www.testlinktructiep.com/
4. Test link keyword chính xác HTML: <a href="https://www.testlinktructiep.com/" target="_blank">Test keyword chính xác!</a>
5. Như một trang website, Email Marketing Template cũng có cấu trúc bao gồm phần header (có banner và tiêu đề), phần thân (body) và phần chân email (footer). Phần Header, ở phần này bạn có thể đặt liên kết unsubscribe để những người dùng "khó tính" đừng Click vào nút Spam trong hộp thư. Banner bao gồm Logo công ty và tiêu đề của email được thiết kế bên troc năng tìm kiếm của Google.
Last edited by ethardsdaisy92 on Thu Aug 02, 2018 1:56 am, edited 3 times in total.

User avatar
DonaldS
Posts: 2
Joined: Tue Nov 14, 2017 3:57 am
Location: Dallas, Texas

Re: How can I install Web plugin?

Post by DonaldS » Tue Nov 28, 2017 10:09 pm

What? Do they have any plugin for this forum? I don't think so, dude. Guess you have to wait for the admin or the moderator to answer your question.

Thanks

Post Reply